Zahlavi

Expertní stanoviska AVex

AVex je nezávislé expertní stanovisko, které Akademie věd České republiky připravuje pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Odborným garantem stanoviska je příslušné pracoviště (veřejná výzkumná instituce) Akademie věd ČR.


SPECIÁL/2020
Akademie věd České republiky. Viry a boj s nimi.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., 2020 [cit. 4. 12. 2020].
Dostupné z:
verze ke stažení
literatura

AVex-Poskozene-zdravi-v-panevnich-oblastech
5/2020
Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji:
verze ke stažení
literatura


4/2020
Akademie věd České republiky. Klimatická změna – fenomén současnosti.
In: AVex: expertní stanovisko AV ČR [online].
Ústav globální změny AV ČR, v. v. i., 2020 [cit 6. 11. 2020]. Dostupné z:
verze ke stažení
verze k listování
literatura


3/2020
Zůstane naše půda živá?
verze ke stažení
literatura


2/2020
Planeta ve skleníku:
verze ke stažení
literatura


1/2020
Antibiotická krize:
verze ke stažení
literatura

Kontakt:
Odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková, e-mail: avex@kav.cas.cz.