logo_tyden_vtAktuální ročník

Týden vědy a techniky AV ČR proběhne ve dnech 2.-8.11.2020.

Jubilejní 20. ročník festivalu návštěvníkům opět nabídne bohatý program po celé ČR. Kompletní program a registrace na jednotlivé akce naleznete od října 2020 na webu www.tydenvedy.cz

K příležitosti letošního 130. výročí vzniku České akademie pro vědy, slovesnost a umění a v návaznosti na aktuální situaci ve společnosti způsobenou virem SARS-CoV-2 chystáme dvě nosná témata festivalu: „130 let historie neuniverzitního výzkumu v českých zemích“ a „Pracoviště AV ČR v boji s pandemií COVID-19“. Výročí oslavíme uměleckou expozicí v budově na Národní v Praze, která propojí vědu a umění. Pandemie bude zohledněna v cyklu přednášek i na pracovištích AV ČR během exkurzí. Na obou místech bude veřejnost informována o tom, jaký význam měl výzkum pracovišť AV ČR v zapojení se do boje s koronavirem.

O festivalu

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které jsou připravovány přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech. Vstup na všechny akce je zdarma, na většinu z nich je ale nutné si z kapacitních důvodů rezervovat místo. Kompletní informace naleznete na webu festivalu.

www.tydenvedy.cz

Třída základní školy na chodbě budovy Národní

Třída základní školy na chodbě budovy Národní

Student v tiskařské dílně Knihovny AV ČR

Student v tiskařské dílně Knihovny AV ČR

Plazmová koule

Plazmová koule

Třída základní školy v přednáškovém sále

Třída základní školy v přednáškovém sále

Návštěvníci festivalu v přednáškovém sále

Návštěvníci festivalu v přednáškovém sále

Přednášející

Přednášející

Popularizátor vytváří ohnivou kouli

Popularizátor vytváří ohnivou kouli

Ředitel České televize a předsedkyně AV ČR

Ředitel České televize a předsedkyně AV ČR

Program v Knihovně AV ČR

Program v Knihovně AV ČR

Návštěvníci výstavy Listopad 89

Návštěvníci výstavy Listopad 89

Třída základní školy před budovou Národní

Třída základní školy před budovou Národní

Panelová diskuze

Panelová diskuze

Program po celé ČR

Akce během Týdne vědy a techniky AV ČR se konají nejen v Praze. Téměř v každém krajském městě se mohou návštěvníci zúčastnit workshopů, poslechnout si přednášky nebo navštívit laboratoře jednotlivých ústavů Akademie věd ČR.

Program ve vaší blízkosti naleznete na webu Týdne vědy a techniky AV ČR. www.tydenvedy.cz

Dítě si prohlíží lahvičku

Dítě si prohlíží lahvičku

Třída základní školy v laboratoři keramiky

Třída základní školy v laboratoři keramiky

Muž si prohlíží střepy historických nádob

Muž si prohlíží střepy historických nádob

Návštěvníci festivalu ve skleníku

Návštěvníci festivalu ve skleníku

Hořáky taví skleněnou trubici pro její uzavření

Hořáky taví skleněnou trubici pro její uzavření

Student si drží před obličejem tmavé sklíčko

Student si drží před obličejem tmavé sklíčko

Studenti v jednorázových ochranných oblecích

Studenti v jednorázových ochranných oblecích

Pohled do pokusného jaderného reaktoru

Pohled do pokusného jaderného reaktoru

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Kontaktní osoba pro festival

barackaAlexandra Baracká
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor popularizace vědy
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

e-mail: baracka@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 416
mobil: +420 734 872 185