Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Neimpaktované ostatní publikace

Baxa M., Hruska-Plochan, M., Juhas S., Vodicka P., Pavlok A., Juhasova J., Miyanohara A., Nejime T., Klima J., Macakova M., Marsala S., Weiss A., Kubickova S., Musilova P., Vrtel R., Sontag EM., Thompson LM., Schier J., Hansikova H., Howland DS., Cattaneo E., DiFiglia M., Marsala M., Motlik J.: A Transgenic Minipig Model of Huntington’s Disease. Journal of Huntington´s disease 2 (2013) 47-68

Pallova D., Vochyanova K., Vachutova D., Ellederova Z.: Huntingtonova choroba a zvířecí modely, Živa 6/2014,pp.262-65

J. HODANOVÁ, J. JUHÁSOVÁ, I. VALEKOVÁ,P. RAUSOVÁ, M. JOZEFOVIČOVÁ,Š. JUHÁS: Transgenní miniprasata pro Huntingtonovu nemoc, Veterinářství

Vannucci L.: Stroma as an Active Player in the Developrment ot the Tumor Microenvironment, Journal of Cancer Microenvironment, 2014

Uvod do Huntingtonovy choroby - Gabriela Kocurova, Daniela Pallova, Božena Bohuslavova, Taras Ardan, Jan Motlik, Biprospect, 2015

Zvířecí modely Huntingtonovy choroby - Daniela Pallová, Zdenka Ellederová, Bioprospect, 2015

Role imunitního systému při Huntingtonově nemoci - Petra Vochozkova, Ivon Valekova, Bioprospect, 2015

TESTIKULÁRNA DEGENERÁCIA PRI HUNTINGTONOVEJ CHOROBE-Božena Bohuslavová a Monika Mačáková Bioprospect, 2015,

Odpověď na poškození DNA u Huntingtonovy choroby-Jan Valášek, Bioprospect, 2015

Proteolytické enzymy v patogenezi Huntingtonovy choroby-Gabriela Kocurova a Taras Ardan, Bioprospect, 2015

Melatonín a jeho funkcie v Huntingtonovej chorobe- Petra Rausová Bioprospect, 2015

Spáčilová J et al.:  Mitochondriální metabolismus v savčích spermiích– minireview, Československá fyziologie 64/2015 č. 2

Čížková J.: Melanoma bearing Libechov minipigs – zvířecí model spontánní regrese melanomu, Bioprospect

Ferencová I., Šolc P.: Úloha cyklín-dependentej kinázy 1 v meiotickom dozrievaní cicavčích oocytov. Bioprospect

Mayer A., Šolc P.: Odpověď na DNA poškození v oocytech, Bioprospect

Nina Ondrušková, Tomáš Honzík, Jitka Kytnarová,Martin Matoulek, Jiří Zeman, Hana Hansíková:
Isoelectric Focusing of Serum Apolipoprotein C-III as a Sensitive Screening Method for the Detection of O-glycosylation Disturbances, Prague Medical Report