Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

PIGMOD  › Věda & Výzkum  › Granty

header-slide1.jpg

Granty

 

Projekty

Řešené projekty
 
Ukončené projekty
  • Projekt CZ.1.05/2.1.00/03.0124 s názvem  „ExAM Experimental Animal Models“ (http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=ED2.1.00%2F03.0124 ) podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (2008-2015)
  • Projekt TA01011466 s názvem „Vypracování biomedicínských modelů na miniaturních prasatech pro testování nových léčebných postupů pro traumatické poškození míchy a neurodegenerativní onemocnění“ (https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA01011466) podporovaný Technologickou agenturou České republiky (TA ČR)(2011-2014).
  • Projekt LH12057  s názvem „Signální dráhy synchronizující rozpad jaderné membrány, kondenzaci chromatinu a výstavbu dělícího vřeténka v meióze savčích oocytů“   (http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LH12057)  podporovaný MŠMT v rámci programu Kontakt II.
  • Projekt NT13634 s názvem „OPERAČNÍ TECHNIKY, OPERAČNÍ ZÁTĚŽ A FREKVENCE KOMPLIKACÍ U ENDOSKOPICKÝCH A LAPAROSKOPICKÝCH VÝKONŮ V EXPERIMENTU NA VELKÉM LABORATORNÍM ZVÍŘETI“ (http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=NT13634) podporovaný Ministerstvem Zdravotnictví v rámci programu NT - Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III
  • Projekt TA01011466 s názvem Vypracování biomedicínských modelů na miniaturních prasatech pro testování nových léčebných postupů pro traumatické poškození míchy a neurodegenerativní onemocnění (https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA01011466) podporovanýTechnologickou agenturou České republiky (TA ČR)(2011-2014).