Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

TÝDEN MOZKU 2016

 

Každoročně je jeden březnový týden věnovaný "mozku". Letos TÝDEN MOZKU připadá na 14.-20.3.2016. Týden mozku je součástí Brain Awareness Week (BAW) - celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Od pondělí 14.3.  do neděle 20.3.2016 tak nejenom v ČR, ale v několika desítkách zemích světa budou probíhat  osvětové a vzdělávací akce informující o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách.


Týden mozku v ČR

V České republice tyto aktivity již po osmnácté organizuje Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Pod střechou Akademie věd ČR vystoupí 14 předních českých odborníků v oboru teoretických i klinických neurověd. Přednášky jsou určeny především pro studenty středních a vysokých škol a širokou veřejnost (přehled přednášek).


Do osvětových akcí se zapojují další účastníci

Letos se k akci Týden mozku připojují také Společnost „E“, Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě (SPHCH), Centrum Extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze (CEPO) a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚŽFG).


 

V úterý 15.3.2016 budou pro studenty Přírodovědecké fakulty UK v Praze o Huntingtonově chorobě a o zvířecích modelech a translančním výzkumu Huntingtonovy choroby přednášet MUDr. Jiří Klempíř, PhD. z Centra Extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze a Ing. Zdenka Ellederová, PhD. (ÚŽFG).


16.3.2016 se v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově pořádá Den otevřených dveří, kde se prostřednictvím přednášek dozvíte víc o neurodegenerativních onemocněních a jejich výzkumu, budete mít možnost prohlédnout si experimentální vzorky mozků a také postery prezentující práci věnovanou studiu neurodegenerativních onemocnění.


Dne 19.3.2016 bude Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě v nákupním centru Šestka v Praze pořádat osvětovou akci s názvem „Neurodegenerativní onemocnění kolem nás“ věnovanou neurodegenerativním onemocněním, lidskému mozku, jeho výzkumu a  trénování.

Výtvarná a kreativní soutěž
Současně SPHCH, ÚŽFG a CEPO vyhlásily výtvornou soutěž na téma „Jak si představuji výzkum mozku“. Vítězové soutěže budou vyhlášeni dne 16.3.2016 v průběhu Dne otevřených dveří v ÚŽFG v Liběchově.

 

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

10. 3. 2016