Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Tisková zpráva - Ukončení projektu ExAM

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., získal se svým projektem ExAM (Experimental Animal Models) v soutěži o prostředky poskytované z druhé prioritní osy Evropských strukturálních fondů (Regionální centra výzkumu) Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace podporu pro vytvoření nového biomedicínského Centra PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly v budoucnu směřovat především do aplikační sféry.
 
Na základě finančních prostředků v celkové výši 174.5 milionu korun (z nichž 85% byla hrazena z prostředků Evropské unie) byly zrekonstruovány prostory pro ustájení  unikátního zvířecího modelu a dále byly vybudovány Pavilon Biomedicíny a Pavilon Experimentálních a chirurgických oborů, včetně moderně vybavené laboratoře společně s profesionálním operačním sálem a jeho zázemím.
 
Tyto prostory poskytly možnost přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění a vychovávat mladé výzkumné pracovníky.
 
Vědecký program zahrnoval vypracování biomedicínských modelů - modelu Huntingtonovy choroby a modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a studium unikátního zvířecího modelu – linie prasat MeLiM (Me lanoma-bearing Li bechov M inipig) s dědičně založeným melanomem. Výzkum, zaměřený na studium Huntingtonovy choroby, poškození míchy a lidského melanomu, by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů u těchto onemocnění.
 
Vědecké týmy všech výzkumných programů si během realizace projektu vytvořily stabilní postavení ve výzkumu a navázaly řadu spoluprací s domácími i zahraničními subjekty jak z vědecké sféry, tak aplikační. Dosažené výsledky byly prezentovány na řadě vědeckých konferencí a publikovány v renomovaných periodikách.
 
Projekt ExAM byl ukončen 31.12.2015, nicméně v rámci nově zrekonstruovaných či dostavěných objektů budou i v období Udržitelnosti probíhat zvolené experimenty, vědecké týmy všech zapojených laboratoří budou usilovat o vytváření výsledků, které by byly použitelné v klinické praxi. Důležitou prioritou Centra PIGMOD zůstává rozvíjení mezinárodní spolupráce s partnery v oblasti biotechnologie, genové terapie a farmaceutickými firmami.

 

28. 1. 2016