Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Prémie Otto Wichterleho udělena 23 mladým vědcům

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2013 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Na toto prestižní ocenění bylo navrženo celkem 39 badatelů z 27 pracovišť Akademie věd ČR. Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny.

 

Ocenění je určeno vybraným, vysoce kvalitním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Letos byly oceněny i dvě kandidátky překračující tuto věkovou hranici, neboť se dle směrnice soutěže prodlužuje o dobu trvání mateřské dovolené. Budoucnost jednotlivých vědních odvětví závisí převážně na talentovaných mladších badatelích, jejichž finanční ocenění z institucionálních prostředků není dostatečné. Proto Akademická rada AV ČR schválila na svém 12. zasedání dne 8. ledna 2002 zřízení Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR. Ve svém názvu nese jméno Otto Wichterleho – na památku tohoto vynikajícího českého chemika světového formátu, vynálezce silonu a měkkých čoček, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.

 

Návrhy na udělení Prémií Otto Wichterleho podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s vědeckými radami pracovišť. Poté je posuzuje porota složená z předsedy a místopředsedů AV ČR a předsedy a místopředsedů Vědecké rady AV ČR, jež předkládá doporučené návrhy ke schválení Akademické radě AV ČR. Finanční zajištění prémie – rozdělené do tří mimořádných odměn po 90 000 Kč – je pracovištím poskytováno z rozpočtových zdrojů AV ČR.

 

Ocenění je přidělováno ve třech kategoriích: Oblast věd o neživé přírodě, Oblast věd o živé přírodě a chemických věd a Oblast humanitních a společenských věd.

 

V kategorii Oblast věd o živé přírodě a chemických věd Prémii Otto Wichterleho získala také Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D. z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.
Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D., je výjimečnou a mimořádně perspektivní vědkyní, která se již nyní, i přes svůj mladý věk, řadí mezi nejlepší pracovníky ústavu. Vyvinula jedinečné metodické přístupy v oblasti proteomiky kmenových buněk. Její výsledky byly nejen publikovány ve vysoce impaktovaných časopisech daného oboru, ale také vedly k velmi úspěšné spolupráci s několika zahraničními laboratořemi, zejména s Johns Hopkins University v Baltimoru a University of California v San Diegu. Nyní badatelka připravuje spolupráci s University of Minho (Portugalsko) v oblasti využití mesenchymových kmenových buněk a jimi sekretovaných faktorů v regenerativní medicíně.
E-mail: skalnikova@iapg.cas.cz


5.6.2013
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

 

5. 6. 2013