Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Půl století vědecké činnosti Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

 

Kulaté jubileum si letos připomíná Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) Akademie věd ČR – 50 let od zahájení své vědecké činnosti. Její hlavním podstatou je studium unikátních vlastností divokých, domácích i laboratorních zvířat. Oslava se bude konat 23. května 2013, kdy se v prostorách areálu ústavu v Liběchově dopoledne uskuteční minikonference spojená s prezentací laboratoří ÚŽFG AV ČR, odpoledne pak budou oceněni vynikající pracovníci ústavu. Pozvaní hosté si též mohou prohlédnout výzkumný areál a slavnostní program bude zakončen zahradním rautem.

Úkoly, na nichž badatelé ÚŽFG AV ČR v současnosti pracují, se pohybují od výrazně biomedicínských až po témata orientovaná na biodiverzitu. Propojeny jsou společnou linií sledování fyziologických a genetických parametrů, včetně aplikace obdobných experimentálních metod. Aktuálně řešená výzkumná zadání nejsou tradována na jiných vědeckých pracovištích v ČR a charakterizuje je zpravidla rozsáhlá mezinárodní spolupráce.

ÚŽFG AV ČR patří v systému Akademie věd ČR k ústavům střední velkosti. Skládá se z 11 laboratoří lokalizovaných v Liběchově, Praze a Brně. Ústav má několik společných pracovišť s vysokými školami i s jinými výzkumnými ústavy v ČR, byl zapojen do Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad, Centra pro výzkum biodiverzity, Centra nádorové proteomiky a rozvíjí rozsáhlou mezinárodní spolupráci s renomovanými vědeckými pracovišti od amerického až po asijský kontinent.

 

 

Z prostředků evropských strukturálních fondů vzniká v Liběchově nové centrum špičkových laboratoří Centrum PIGMOD (Pig Models of Diseases), jehož výstupy by měly směřovat především do aplikační sféry. Plánovaný výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a ověřování terapeutických postupů především u poškození míchy, Huntingtonovy choroby a lidského melanomu. Spolupráce laboratoří Centra PIGMOD s aplikační sférou bude vedle základního výzkumu představovat podstatnou část objemu vědecké činnosti. Již nyní se laboratoře centra podílejí na řešení řady projektů financovaných soukromými firmami či nadacemi, jako je například CHDI Foundation, Inc., Neuralstem, Inc. či Synovo GmbH.

 

21.5.2013
Připravily: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

 

 

21. 5. 2013