Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Laboratoř integrity DNA

Vedoucí Laboratoře
RNDr. Petr Šolc, PhD.
 
web Laboratoře:             www.lid.pigmod.avcr.cz
 
Život všech organizmů, včetně člověka, vyžaduje/klade důraz na integritu informace uložené v DNA. DNA v jádře buňky je organizovaná do chromozomů. Všechny chromozomy (spolu s mitochondriální DNA) tvoří genom. Buňky disponují velmi sofistikovanými mechanizmy, které rozpoznávají poškození DNA a indukují její opravu – říká se jim Odpověď na poškození DNA (z angl. DNA damage response (DDR). Oslabená integrita DNA je úzce spojená s rakovinou. Avšak, oslabená integrita DNA má také přímé spojení k onemocněním, která nejsou rakovinová, jako jsou například pohlavní neplodnost nebo neurologické choroby.
 
V naší Laboratoři se použitím technik kvantitativního fluorescenčního zobrazení na fixovaných i živých buňkách, snažíme pochopit, jak souvisí integrita genomu savčích oocytů s pohlavní neplodností a neurologickými onemocněními.
 
Naše Laboratoř je součástí Centra PIGMOD podporovaného z projektu ExAM.