Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Činnost laboratoře

Specifické cíle:

Charakterizace dynamických změn ve složení populací imunitních buněk v krvi a v nádorové tkáni v průběhu progrese a spontánní regrese nádoru

 

Identifikace melanomových antigenů a charakterizace T a B lymfocytární odpovědi specifické vůči nádorovým antigenům

 

Identifikace a charakterizace faktorů, které spouští spontánní regresi nádorů u MeLiM a vyvolávají imunitní odpovědi specifické vůči nádoru

 

Studium role imunitního systému při regresi nádorů vyvolané experimentální chirurgickou devitalizací nádoru