Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Činnost laboratoře

V současnosti se Laboratoř aplikovaných proteomových analýz zaměřuje na dva hlavní projekty:

 

1)   Neurální diferenciace kmenových buněk

1.jpg

Komplexní charakterizace kmenových buněk v průběhu diferenciace
se zaměřením na
a) povrchové proteiny pro selekci definované populace
b) nitrobuněčné proteiny k určení stádia diferenciace
c) sekretované proteiny a jejich modulace.

 

2)   Huntingtonova choroba a neurodegenerace

2.jpg

Odhalení rozdílů ve složení proteinů souvisejících s rozvojem Huntingtonovy choroby se zaměřením na
a) proteom krevní plasmy a mozkomíšního moku
b) analýzu cytokinů a imunitní odpovědi.

 

Vybavení:
Luminex 200 pro multiplexní analýzu
konfokální mikroskop Leica SP5
BD FACS Aria cell sorter
hmotnostní spektrometr AB Sciex TripleTOF 5600+
hmotnostní spektrometr AB Sciex QTRAP 5500
Eksigent nanoLC 425
2D elektroforéza a 2D HPLC pro frakcionaci proteinů

3.jpg