Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz

Vedoucí Laboratoře
RNDr. Hana Kovářová, CSc.
 
web Laboratoře:         www.lapa.pigmod.avcr.cz
 
V roce 2002 vznikla v rámci Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk ÚŽFG AV ČR, v.v.i., skupina zaměřená na proteomiku. Prvotní zájem o reprodukční biologii a oblast zrání a aktivace oocytů byl následně rozšířen o studium biochemických mechanismů účinku protinádorových léčiv a nádorové resistence. Toto zaměření se plně rozvinulo v rámci projektu „Centrum nádorové proteomiky“ ve spolupráci s Fakultní nemocnicí a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Praze. Do popředí se dostala také problematika epiteliálně-mesenchymální komunikace, a to díky spolupráci se skupinou prof. K. Smetany, Jr. na Anatomickém ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2006 se naše skupina zabývá studiem diferenciace nervových kmenových buněk a neurálních prekurzorů, včetně jejich možného využití v terapii neurologických a neurodegenerativních poruch. S tématem neurodegenerace souvisí i další aktuální projekt týkající se výzkumu Huntingtonovy choroby s využitím modelu transgenního miniprasete. Proteomika poskytuje nástroje pro odhalení biologických procesů doprovázejících jednak fyziologické ale také patologické stavy. Proteiny, které se přímo účastní těchto procesů, mohou sloužit jako biomarkery pro sledování progrese onemocnění a účinnosti jejich možné terapie.