Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Nabídka volných pracovních míst

 

 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucího Laboratoře aplikovaných proteomových analýz.
  Více informací naleznete zde.

 

 • Laboratoř buněčné regenerace a plastiky ÚŽFG, AV ČR, v. v. i., Liběchov
  Hledá veterináře/ku se zájmem o chirurgii a biomedicínský výzkum.
  Více informací naleznete zde.

 

 • Aplikační manažer Výzkumného Centra PIGMOD
  Ředitel Centra PIGMOD vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce aplikačního manažera Centra PIGMOD.
  Hlavním cílem Centra PIGMOD je vybudování kvalitního regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu, zaměřeného především na vytvoření biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby, traumatického míšního poškození a melanomu u miniprasat.
  Více informací naleznete zde.
   
 • Laboratoř aplikovaných proteomových analýz:
  V současné době hledáme pro naši laboratoř zájemce o pozici postdoktoranda. Spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia (obor Vývojová a buněčná biologie, http://pdsb.avcr.cz/oborove-rady) můžeme nabídnout práci na zajímavých projektech s moderním přístrojovým vybavením. Studenti Přírodovědecké fakulty se mohou v naší laboratoři ucházet také o vypracování bakalářských či diplomových prací.
  Zájemci mohou kontaktovat Dr. Hanu Kovářovou kovarova@iapg.cas.cz