Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Události

 

European Huntington/s disease Network, 8th plenary Meeting, Barcelona, Spain, 19.-21. září 2014
Posters:
„Huntington´s disease is not only a brain disorder: peripheral inflammation in porcine model of HD“ (Valekova I et al.)
„Disease markers in the brain of transgenic minipigs for the human mutated huntingtin (F2 generation, age 24 months)“ (Vochozkova P et al.) 
„Screening of Huntington´s transgenic minipigs for N-terminal part of human mutated huntingtin: following disease development“ (Ellederova et al.)
„Non-neural mitochondrial impairment in Huntington’s  disease patients and minipigs transgenic for the N-terminal part of human mutated huntingtin“ (Hansikova H et al.)

 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, Rekondičně-edukační pobyt 2014, Prostějov   17.-19. října 2014
  Rekondičně-edukační pobyty je zaměřen na vzdělávání a rekondici pacientů s HD, a jejich rodinných příslušníků a známých. Velice rádi tu přednášíme o tom, jak postupuje výzkum HCH a hledání možné terapie. Ing. Zdenka Ellederová, PhD. zde prezentovala přednášku: „Huntingtonova choroba-co dělají vědci.“
   
 • 1. workshop Česko-norského výzkumného programu, Vila Lanna, Praha 9. listopadu 2014
  1. setkání, kterého se zúčastnili výzkumní a administrativní pracovníci, postdoktorandi a PhD studenti všech čtyř výzkumných týmů.
  Vědečtí pracovníci měli možnost nejen poslouchat a diskutovat o výzkumných úkolech všech Work Packages, ale také navázat důležité kontakty mezi jednotlivými výzkumnými týmy.
   
 • Konference COST Action BM1308 „Sharing advances on Large Animal Models“, Gene Center, Mnichov, 15-17. prosince 2014
  Toto setkání evropských vědců zabývajících se velkými zvířecími modely byla jedinečná příležitost k navázání kontaktů a prezentaci našich dosažených výsledků. Byly prezentovány dva postery s názvem: „Libechov Minipigs as a Model for Spinla Cord Injury, Huntington¨s Disease and Melanoma“ a „Biochemical and Immunohistochemical Characterization of Phenotype Development in the Transgenic Minipigs for N-terminal Part of Human Mutated Huntingtin“.
   
 • 10th Annual Huntington’s Disease Therapeutic Conference, Palm Springs, USA, 23.-26. února 2015
  Konference umožnila vědecké setkání výzkumných pracovníků, kteří se zabývají studiem Huntingtonovy choroby. Při této příležitosti Ing. Zdenka Ellederová, PhD. prezentovala poster s názvem „ Dilated cardiomyopathy- a novel phanotype of transgenic minipigs for the N-terminla part of human mutated huntingtin“.

 

 • Pracovní dny Dědičné metabolické poruchy, Hotel Vista, Dolní Morava, 20.-22.5.2015
  Poster: Rodinová M et al. Mitochondrial disturbances in cultured skin fibroblasts of 15 patients with Huntington’s disease.
   
 • VI.meeting on the Molecular mechanisms of Neurodegeneration, Milano, Itálie, 28.-30.5. 2015
  Tento mezinárodní kongres byl šestým zasedáním, které je věnované molekulárním mechanismům neurodegenerace u dědičných chorob. Dr. Hana Hansíková zde prezentovala „MITOCHONDRIAL ALTERATIONS IN TISSUES WITH HIGH ENERGETIC DEMAND IN MINIPIG MODEL TRANSGENIC FOR N- TERMINAL PART OF HUMAN MUTATED HUNTINGTIN.“
   
 • 11th Conference on Mitochondrial Physiology, Luční Bouda, 7. – 11.9. 2015
  Přednáška: Rodinová M. et al. Altered mitochondrial ultrastructure, reduced respiration and decreased of PHD subunits in fibroblast from 10 patients with Huntington´s disease.
   
 • XI. celostátní sjezd české společnosti klinické biochemie, 20.-22.9.2015, Brno
  Poster: Rodinová M. et al. Změny energetického metabolismu a ultrastruktury mitochondrií v kultivovaných kožních fibroblastech od 15 pacientů s Huntingtonovou chorobou
   
 • 2. workshop Česko-norského výzkumného programu, zámek Liblice, 8. listopadu 2015
  2. setkání řešitelského týmu všech členů konsorcia. Vědečtí pracovníci zhodnotili výzkumné pokrok, kterého bylo v rámci řešení projektu dosaženo v roce 2015, a zároveň byly stanoveny úkoly a cíle pro rok 2016. V rámci workshopu byla diskutována i příprava 2. Periodické zprávy.
   
 • 3rd Conference on Large Animal Models of Neurodegenerative Diseases, zámek Liblice, 9.-10.listopadu 2015
 • V dnech 9. a 10.11.2015 proběhla v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku v Liblicích 3. Konference zaměřená na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění. Cílem Konference bylo poskytnout prostor pro diskusi všem, kteří se zabývají studiem neurodegenerativních onemocnění a také těm, kterých se život s neurodegenerativním onemocněním týká. Přednášky pojednávaly o výzkumu konaném na velkých zvířecích modelech.
  V rámci řešení projektu zde byly prezentovány:
  Přednášky:
  „Phenotype Development in TgHD Minipigs“ (Zdenka Ellederová)
  „Investigation o proteolytic enzymes expression in brain tissue and cultivated retinal pigment epithelial cells at transgenic animal model of Huntington´s disease“ (Taras Ardan)
  „Assessment of mitochondrial DNA damage in affected and peripheral tissue in Huntingtons Disease. Possible role of stem cell origin“(Georgina Askeland)
„Mitochondrial alterations in tissues with high energetic demand in minipig model transgenic for N- terminal part of human mutated huntingtin“ (Hansiková Hana)
„DNA stability and Huntington’s disease“ (Arne Klungland)
„Double strand DNA breaks response in Huntington´s disease“(Petr Šolc)
 
Posters:
„Behavioral and Motoric Testing of Transgenic Minipigs - focus on F0, F1, and F2 generations“ (Božena Bohuslavová)
„Spermatozoa immunophenotype markers associated with porcine HD model“(Jiří Klíma)
„Generation of induced pluripotent stem cells from transgenic minipigs expressing the N-terminal part of the human mutant huntingtin: a new way to study pathogenesis of Huntington’s disease“ (Irena Lišková)
„Study of protein O-GlcNAcylation in the brain tissue in Huntington´s disease“( Nina Ondušková)
„Mitochondrial functions in spermatozoa of minipig boars carrying transgene with the N-terminal part of human mutated huntingtin“ ( Jana Spáčilová)
„Targeted mass spectrometry based assay for monitoring neuronal differentiation.“(Martina Žižková)
„Immunoelectrophoretic analysis of mitochondrial protein status in skeletal muscle of minipigs transgenic for the N-terminal part of human mutated huntingtin“ (Žaneta Dosoudilová)
„Mass spectrometry-based SRM assay for quantification of human mutant huntingtin protein in a transgenic minipig model of Huntington´s disease“(Eva Kotčová)
„TESTICULAR PATHOLOGY IN TRANSGENIC MINIPIG BOARS –IN BRIEF“ (Monika Mačáková)
„The effect of melatonin on proliferation of primary porcine cells expressing mutated huntingtin“ (Petra Rausová)
„Characterisation of immune cell function in N-terminal fragment minipig model of Huntington´s disease“(Ivona Valeková)
„Mitochondrial impairments in fibroblasts of minipigs transgenic for the N-terminal part of human mutated huntingtin“(Hana Kratochvílová)            
„Decreased mitochondrial density and ultrastructural changes of mitochondria in cultivated skin fibroblasts of patients with Huntington’s disease“( Marie Rodinová)
„Histological characterization of 36 months old TgHD minipigs“(Petra Vochozková)
 
 • 9th European Huntington Disease Network Plenary Meeting, The Hague, Netherlands, September 16 - 18, 2016
  Zástupci Centra PIGMOD se v září 2016 sešli s partnery projektu z Norska na minisemináři řešitelů projektu, organizovaném v rámci mezinárodní vědecké konference EHDN.

 

 • From reproductive biology to large animal models of human diseases, Liběchov, September 23, 2016
  23.9. 2016 Proběhla v konferenčních prostorách areálu Rašínky v Liběchově mezinárodní konference vědců studujících Huntingtonovu chorobu, na které byly v rámci řešení projektu předneseny příspěvky:
  DNA double strand-breaks response during oocyte meiotic maturation (Petr Solc),
  From reproduction to Pig Models of Diseases - Introducing the PIGMOD Center (Zdenka Ellederova),
  Stimulating autophagy and reducing inclusions in mouse model of Huntington's disease via expression of transcription factor EB (TFEB) (Petr Vodicka).