Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

header-slide1.jpg

Partnerské instituce

 

Univerzita Karlova: Karlovu univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348. Patří k nejstarším univerzitám na světě. V současnosti se skládá ze 17 fakult a dalších pracovišť, je největší univerzitou v ČR. Nabízí studium ve více než šesti stech studijních oborech pokrývajících široké spektrum disciplín (od lékařských věd a přírodních věd přes společenské a humanitní vědy až po teologická studia, včetně studia učitelství). Karlova universita je výzkumně orientovaná instituce, která neustále rozvíjí vědeckou spolupráci a zapojuje se do programů evropských i světových.
   
university-of-oslo.jpg University of Oslo: Univerzita v Oslu je nejstarší a největší univerzita v Norsku, sídlí v hlavním městě Oslu. Byla založena roku 1811 a podle posledního dánsko-norského krále Frederika VI. nesla název Královská Frederikova univerzita. Současný název platí od roku 1939. Má osm fakult- Medicína, Zubní lékařství, Práva, Teologie, Humanitní vědy, Matematika a přírodní vědy, Společenské vědy a Vzdělávací vědy. Universita má špičkové výzkumné komunity ve většině oblastí a může se pyšnit 5 držiteli Nobelovy Ceny.
   
oslo-university-hospital.jpg Oslo University Hospital: Nemocnice je největší nemocnicí ve Skandinávii a každý rok ošetří více než 1,2 milionu pacientů. Byla založena 1. Ledna 2009 sloučením 3 universitních nemocnic-Rikshospitalet, Ullevål University Hospital a Aker University Hospital. Ve Fakultní nemocnici se provádí přibližně 50% veškerého lékařského a zdravotnického výzkumu ze všech norských nemocnic a navíc je nemocnice významným hráčem v roli vzdělávání velkého množství pracovníků ve zdravotnictví.