Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

PIGMOD  › Konference  › Vítejte

header-slide1.jpg

Vítejte

Centrum PIGMO

 

ve spolupráci s

 

Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

 

Vás srdečně zve na

 

III. Konferenci zaměřenou na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění

 

konanou 8. a 9. Listopadu 2015 v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích


Cílem Konference je poskytnout prostor pro diskusi všem, kteří se zabývají studiem neurodegenerativních onemocnění a také těm, kterých se život s neurodegenerativním onemocněním týká. Přednášky pojednávají o výzkumu konaném na velkých zvířecích modelech. Hlavními tématy jsou Vytvoření zvířecího modelu, Simulace onemocnění a Charakterizace fenotypu onemocnění.
Program pozůstává z přednášek a prezentace posterů.

 

Těším se na viděnou v listopadu!

 

Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Předseda organizační komise