Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

PIGMOD  › Konference  › Historie

header-slide1.jpg

II. Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění

Druhá Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění se konala v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích v roce 2011. Tentokrát byla konference zaměřena hlavně na Huntingtonovu chorobu (HCH). Přednášky přinesly zajímavé a inspirující informace o novinkách ve výzkumu HCH, zejména na modelech ovce, miniprasete a malých primátů, a také na modelech myších.