Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

PIGMOD  › Konference  › Historie

header-slide1.jpg

I.Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění

První Konference zaměřena na velké zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění se konala v roce 2011. Setkání se uskutečnilo v Konferenčním centru AV ČR na zámku v Liblicích. Vědecký program byl rozdělen do sekcí pojednávajících o Huntingtonově chorobě a Parkinsonově chorobě. Přednášeli popřední vědecký výzkumníci.