Předseda:

 

Místopředseda:

 • prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha; Filosofický ústav AV ČR - Centrum medievistických studií)

Členové:

 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební)
 • prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., dr. h. c. (Ústav chemických procesů AV ČR)
 • prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
 • prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)
 • prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
 • prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
 • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta)
 • PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR)


Sekretariát:
 
Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz, stralkova@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Dokumenty:
Interní informace Grémia pro vědecký titul (omezený přístup)

Sdělení:
Termíny zasedání Grémia - 1. pololetí 2020: 22. ledna, 25. března, 21. května
Slavnostní předání diplomů v roce 2020: 23. září