Zahlavi

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 11. 2. 2021

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na již existující platformy výzkumných organizací a podniků umožňující zahájení nových spoluprací a transfer znalostí a další důležité informace a aktuality.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

15.2.2021 končí příjem žádostí do programu IP BOOSTER EU na nákup expertních služeb transferu znalostí. Více ZDE

27.1.2021 od 9 do 15 h se uskuteční on-line seminář k dotačním programům pro podnikatele vč. podpory výzkumu za přítomnosti TAČR, API, Czechinvest, Czechtrade. Registrace nutná do 26.1. Více info https://www.tacr.cz/kalendar/online-konzultacni-den-pro-podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje/  

28.1.2021 od 10 do 11 h proběhne on-line 1. setkání vznikající platformy odborníků na umělou inteligenci v rámci Brna pod názvem BRNO.AI. Více info a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/brno-ai-nova-platforma-brnenskych-profesionalu-v-ai/  

22.2.2021 od 14.30 proběhne 2. on-line webinář k výzvě CHIST-ERA CALL 2020. Více informací a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/chist-era-call-2020-druhy-webinar-pro-zajemce-z-oblasti-ict/  

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu TREND TAČR zaměřeného na Podprogram 2 - Nováčci s lhůtou podávání projektů 11.3.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu THÉTA TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu energetiky s lhůtou podávání projektů 11.2.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

On-line platformy spolupráce

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

ERA Corona Platform

Webová platforma Evropské komise s informacemi o finančních možnostech k řešení COVID-19

ERA Corona

WHO

Web Světové zdravotnické organizace WHO sdružující veškeré dostupné informace ke COVID-19 vč. výzkumných aktivit a vědeckých článků

WHO COVID-19

EUvsVirus Hackathon

První pan-evropský hackathon k řešení COVID-19, který nabídne propojení všech zájemců o vývoj relevantních inovací a sdílení znalostí z řad výzkumníků, výrobců, spotřebitelů apod.

https://euvsvirus.org/​ 

Amazon

Společnost Amazon dává prostřednictvím AWS Data Lake k dispozici volný přístup k datasetu obsahující aktuální repositář dat týkajících se šíření a charakteru koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Jde o data Johns Hopkins, The New York Times, ESRI, Palantir, Beds a Equipment Availability. Součástí je i odkaz na dashboard ukazující aktuální stavy nemoci COVID-19 ve světě. 

https://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-public-data-lake-for-analysis-of-covid-19-data/ 

https://covid19-lake.s3.us-east-2.amazonaws.com/dashboard.html?dashboardName=COVID-19 

The Country for the Future

Web poskytující základní informace o vládní Inovační strategii ČR 2019-2030 "Česká republika: země pro budoucnost" (The Country for the future). Obsahuje rovněž přehled vybraných finančních nástrojů pro inovace související s pandemií COVID-19. 

Country for Future - COVID19

Spojujemecesko

Portál vlády ČR soustřeďující informace a programy pomoci ke COVID19.

www.spojujemecesko.cz

Laboratoře AV proti koronaviru

Web AVČR zaměřený na prezentaci laboratoří AV ČR a jejich služeb v boji proti koronaviru.

https://www.laboratore-proti-koronaviru.cz/

CoVpoint

Nabídky a poptávky produktů, služeb, spoluprací.

CoVpoint

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

BusinessInfo

Přehled pomoci podnikům – finance, poradenství.

Bussinesinfo

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV

MSMT Vyzvy

TAČR

Info k řešeným a hodnoceným projektům. Kontakty.

https://www.tacr.cz/vliv-karantennich-opatreni-na-vyzkumne-projekty/

https://www.tacr.cz/aktivity-na-podporu-vavai-covid-19/

GAČR

Aktuální info v souvislosti s COVID-19. Nové výzvy.

GACR COVID-19

Technologické centrum AV

Informace o možnostech spolupráce ve VaV EU i jednotlivých států jako Horizon2020 a velké infrastruktury ESFRI.

TCAV programy

Evropská komise

Web EK k VaV v oblasti koronaviru

EC R&D COVID

LIFE Calls

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o aktuálním dění v oblasti VaV

www.vedavyzkum.cz

OPPIK

Přehled výzev a programů na portále OP PIK.

https://www.oppik.cz/dotacni-radce/prakticky-prehled-dostupna-podpora-na-zachranu-podnikani-i-boj-s-covid-19

Pomáháme2020

Portál nabídek a poptávek institucí a firem pro zajištění roušek a respirátorů.

https://www.pomahame2020.cz/

Právo v roušce

Vzory smluv různých oblastí práva vč. obchodního a veřejných zakázek.

https://pravovrousce.cz/

Právo a koronavirus

On-line právní poradna k různým otázkám a situacím spojeným s koronavirem pro občany, podnikatele, zaměstnavatele. K dispozici také vzorové právní texty do smluv. 

www.koronavirus-pravo.cz

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy

https://business.esa.int/

ECCP

Portál COVID-19 Industrial Cluster Response Portal jako informační a nabídkovýpoptávkový kanál pro evropské podniky provozovaný Platformou pro spolupráci evropských klastrů 

EU Cluster 

CIIBS

Nabídka bezplatných služeb Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (CIISB) při Masarykově univerzitě

CIIBS Offer 

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 11. 2. 2021

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

DOTACE

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

OP INOVACE

Výzva Inovace VIII (inovační projekt).
Vhodný pro inovační projekty a projekty IPR
Podpora pro:
Inovace produktová
Inovace procesní
Inovace organizačí
Inovace marketingová
Náklady:
projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
stavby
technologie
software a data
práva k užívání duševního vlastnictví
certifikace produktů
marketingová inovace

1 - 75 mil. Kč

25 - 45%

MPO Podniky - MSP a velké + podniky 100% vlastněné v.v.i. (2 účetní období), Podnikem je i ústav!!

od 1.9.2020

DO 29.1.2021

OP INOVACE - Výzva VIII (inovační projekty)
OP APLIKACE Vhodný pro prům.výzkum a experim.vývoj a spolupráci podniků a v.v.i.
Způsobilé výdaje:
osobní náklady: mzdy a pojistné,
náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
náklady na smluvní výzkum
náklady na poradenské služby VaV
dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

2 - 50 mil. Kč (bez účinné spolupráce), až 100 mil. Kč (při účinné spolupráci)

50% u podniků, 70% za celý projekt

MPO Podniky - MSP a velké + podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem (2 účetní období)
Výzkumné organizace pro výzkum a šíření znalostí

od 1.9.2020

DO 1.2.2021

OP APLIKACE VÝZVA VIII

OP SPOLUPRÁCE

Vhodný pro výzkunné spolupráce typu technolog.platforem, klastrů, sítí
Podpora pro národní technologické platformy (koordinační)
Způsobilé výdaje:
mzdy a pojistné
hardware a software
služby poradců, expertů, studie
semináře, konference
marketing a propagace
nájem
dodatečné režijní náklady

0,5 mil. Kč až 5 mil. Kč

75%

MPO Podniky - MSP a velké

od 29.10.2020 

DO 29.1.2021

OP SPOLUPRÁCE - TECHNOLOG.PLATFORMY VIII

OP INOVAČNÍ VOUCHERY Vhodné pro MSP poptávající výzkumné znalosti od v.v.i.
Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb kromě výzkumu (měření, testování, diagnostika aj.)

58 824 Kč až 499 999 Kč,

75%, 85% (u projektů řešících sucho)


500 000 Kč až 1 999 999 Kč

50%

MPO Podniky - MSP

od 1.7.2020

DO 31.12.2022

INOVAČNÍ VOUCHERY VÝZVA VI
OP SLUŽBY INFRASTRUKTURY Vhodné pro budování či provoz VTP, podnikatelské inkubátory a inovační centra.
Podpora pro:
poskytování služeb inovačním podnikům (MSP)
provozování inovační infrastruktury
rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
výstavba nové sdílené inovační infrastruktury
Způsobilé výdaje:
A - osobní, poradenské služby, marketing, PR, režie
B,C,D - DHIM, DNIM, provozní, projekt.dokumentace

A - 1 až 15 mil. Kč,

B,C,D - 1 až 30mil.Kč

NEBO 5 až 150 mil. Kč dle přítomnosti stavebních prací.

MPO Podniky - MSP a velké + podniky 100% vlastněné v.v.i. (2 účetní období)  

od 15.10.2020

DO 1.4.2021

OP SLUŽBY INFRASTRUKTURY VÝZVA VIII
OP Proo-of-Concept Vhodné pro výsledky výzkumu směřující k ověření v praxi a transferu technologií
Podpora pro:
a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh
b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
Způsobilé výdaje:
Osobní, náklady na vybavení z odpisů, cestovné výzkumníků, konzultace, služby, režie, materiál, provozní, ochrana duš.vlastnictví.

0,3 až 5 mil.Kč pro a), resp. 10 mil. Kč pro b)

50 - 70% u a) 35 - 50% u b)

MPO MSP

do 16.11.2020

DO 15.3.2021

OP PoC Výzva V
THÉTA 4. VÝZVA Aplikovaný výzkum v oblasti energetiky
Výzkumné cíle:
1) Podprogram 1 ‒ Výzkum ve veřejném zájmu,
2) Podprogram 2 ‒ Strategické energetické technologie,
3) Podprogram 3 ‒ Dlouhodobé technologické perspektivy.

645 mil. Kč na výzvu,

na 1 projekt nezveřejněno

TAČR Podnik, Výzkumná organizace

od 11.2.2021

DO 12.5.2021

THÉTA VÝZVA 4
TREND 4. VÝZVA Podpora pro podniky se zájmem rozšíření svých inovací na zahraniční trhy
Témata:
Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G, řešení ve strukturálně
postiženém regionu, přínos projektu ke snížení zdravotních hrozeb
typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů – bude upřesněno
v Zadávací dokumentaci

180 mil. Kč na výzvu

15 mil. Kč na projekt

80%

TAČR Podnik, Výzkumná organizace

od 11.3.2021

DO 28.4.2021

TREND VÝZVA 4
      

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

DOTACE

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

IP BOOSTER EU Program dotuje expertní a poradenské služby na podporu transferu technologií jako průzkumy trhu, posouzení technologie, získání kontaktů pouze služby v hodnotě 25 000 euro EK Výzkumné instituce DO 15.2.2021

IP Booster

EnerDigit Call 2020 Podpora pro digitální řešení energetických systémů a sítí. A to nejen z čistě technického pohledu, ale také z pohledu obchodních modelů a interakce se společností
Digitalizace energetických systémů a sítí
Podmínky dle THÉTA TAČR

až 1 mil.euro/projekt i výzvu

80%

TAČR - THÉTA Podnik, Výzkumná organizace

od 14.12.2020

DO 17.2.2021

EnerDigit CALL 2021

ERA-MIN 3 Call 2021 Podpora pro výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin
Podmínky dle EPSILON TAČR

až 1 mil. euro

85%

TAČR - EPSILON Podnik, Výzkumná organizace

od 15.1.2021

DO 1.4.2021

ERA MIN 3 CALL

CHIST-ERA IV Call 2020 Podpora ICT výzkumu
Podmínky dle EPSILON TAČR
Témata:
Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
Towards Sustainable ICT

až 1 mil. euro

85%

TAČR - EPSILON Podnik, Výzkumná organizace

od 4.1.2021

DO 1.3.2021

CHIST-ERA IV CALL

 

Neuniklo vám

Vznikl praktický soubor smluvních vzorů. Ty se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace. Najdete je zde.

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.