Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

18. 1. 2021
Výzkumný tým Mariany Manuely Amaro z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR společně s vědci z Vídně a Leidenu získal prestižní grant z programu Horizon 2020 ve výši bezmála 4 milionů eur. Peníze umožní vývoj nové hybridní zobrazovací techniky.
14. 1. 2021
Mezinárodní tým, jehož členem je i Jan Zukal, ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, zjišťoval u netopýrů promořenost lyssaviry, mezi něž patří i smrtelný virus klasické vztekliny. Mezi nejvíce postižené druhy se řadí i v Česku nejhojnější netopýr velký.
14. 1. 2021
Americká společnost Clarivate Analytics zveřejňuje každoročně seznam 1 % nejcitovanějších vědců světa. Z deseti špičkových českých vědců jsou na seznamu pro rok 2020 i tři vědci Botanického ústavu AV ČR: Petr Pyšek, Jan Pergl a v roce 2013 zesnulý Vojtěch Jarošík.
14. 1. 2021
Více léčivých látek a hořkých kyselin v chmelu chtějí docílit vědci z Biologického centra Akademie věd ČR. Jako první na světě upravili chmel pomocí nejmodernější genetické technologie CRISPR, která by mohla pomoci vyšlechtit lepší a užitečnější chmel pro budoucí generace.
12. 1. 2021
Od přelomu tisíciletí zneklidňuje klinické mykology extrémní narůst kožních infekcí přenesených morčaty. Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy nyní objasnili původ epidemie. Současně popsali několik nových patogenů.
11. 1. 2021
Mezinárodní kolektiv autorů, ke kterým patří i Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR, v rozsáhlém článku podrobně informuje, že nošení roušek na veřejnosti v kombinaci s dalšími opatřeními přispívá ke snížení reprodukčního faktoru Re pod hodnotu 1.